SINH TÔ TRÂN CHÂU – BUBBLE TEA/ SMOOTHIE – (Choice of Jelly or Pearls)

SINH TÔ TRÂN CHÂU
BUBBLE TEA/ SMOOTHIE

(Choice of Jelly or Pearls)

1. Mango (Xoài)

$3.95

2. Papaya (Đu Đủ)

$3.95

3. Coconut (Dừa)

$3.95

4. Strawberry (Dâu)

$3.95

5. Avocado (Bơ)

$3.95

6. Durian (Sầu Riêng)

$3.95

7. Taro (Khoai Môn)

$3.95

8. Pineapple (Thơm)

$3.95

9. Watermelon (Dưa Hấu)

$3.95

10. Green Tea (Trà xanh)

$3.95